ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೯ : ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ

ಆಶ್ವಯುಜ ಹುಣ್ಣಿಮೆ (೯.೧೦.೨೦೨೨)