ಸನಾತನದ ೭೫ ನೇ ಸಂತರಾದ ಪೂ. ರಮಾನಂದ ಗೌಡ ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಕುರಿತು ದೇವರು ಸೂಚಿಸಿದ ಅರ್ಥ

ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ (೯.೬.೨೦೨೨)  ದಿನದಂದು ಸನಾತನದ ೭೫ ನೇ ಸಂತರಾದ ಪೂ. ರಮಾನಂದ ಗೌಡ  ಇವರ ೪೬ ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಿತ್ತು  ತನ್ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲಿನ ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ‘ಪೂ. ರಮಾನಂದ ಗೌಡ ಈ ಹೆಸರು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೂ. ರಮಾನಂದ ಗೌಡ

 

ಶ್ರೀ. ಶಂಭೂ ಗವಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ. ಮಹಾವೀರ ಶ್ರೀಶ್ರೀಮಾಳ

ಪೂ. – ಪೂರ್ಣಭಾವ ಗುರುದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ

ರ   – ರತ (ಕಾರ್ಯನಿರತ) ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುರುದೇವರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಸರಿಸಲು

ಮಾ – ಮಾತೆಯಾಗಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯ ಭಾವದಿಂದ

ನಂ – ನಂದನವನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು

ದ –  ದಯೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಅಹಂ-ದೋಷಗಳ ಮೇಲೆ

ಗೌ –  ಗೌಣವಾಯಿತು  ಶಾರೀರಿಕ ಕಷ್ಟ, ಭಕ್ತಿ-ಭಾವ ವೃದ್ಧಿಸಿ

ಡ – ಡಾಲ್‌ಕರ್ (ಹಿಂದಿ) (ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಧಕರನ್ನು) ಗುರುಚರಣಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಾಧಕರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಆಧಾರ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಪೂಜ್ಯ ರಮಾನಂದ ಅಣ್ಣನವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಭಾವಪೂರ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು !

ಗುರುದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿರಿ, ಇದೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ !

ಗುರುದೇವರ ಅಜ್ಞಾನಿ ಬಾಲಕರು – ಶಂಭೂ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರ

ಟಿಪ್ಪಣಿ – ಶ್ರೀ. ಶಂಭೂ ಗವಾರೆ (ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟ ಶೇ. ೬೩) (ಸಮನ್ವಯಕಾರರು, ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ, ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಭಾರತ) ಕೋಲಕಾತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ. ಮಹಾವೀರ ಶ್ರೀಶ್ರೀಮಾಳ, ಫೋಂಡಾ, ಗೋವಾ (೧೯.೬.೨೦೨೧)