ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಸನಾತನದ ಮೊದಲನೇ ಬಾಲಸಂತರಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೂ. ಭಾರ್ಗವರಾಮ ಪ್ರಭು

ಇವರ ೫ ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವು ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ (೧೧.೫.೨೦೨೨)ಯಂದು ಇದೆ

ಪೂ. ಭಾರ್ಗವರಾಮ ಪ್ರಭು