ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ‘ಡಿಡಿ ನ್ಯಾಶನಲ್’ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

ನವ ದೆಹಲಿ – ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ‘ಡಿಡಿ ನ್ಯಾಶನಲ್’ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ‘ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ಶ್ರೈನ್ ಬೋರ್ಡ್’ವು ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕರೆಯ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ‘ಡಿಡಿ ಕಾಶ್ಮೀರ’ದಲ್ಲಿಯೂ ನೇರ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಜುಲೈ ೨೧ ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.