ಸನಾತನದ ೧೮ ನೇ ಸಂತರಾದ ಹಾಗೂ ಮೂಲತಃ ದುರ್ಗ(ಛತ್ತಿಸಗಡ)ದ ಪೂ. ಚತ್ತರಸಿಂಗ್ ಇಂಗಳೆ (೯೨ ವರ್ಷ) ಇವರ ದೇಹತ್ಯಾಗ

ಪೂ. ಚತ್ತರಸಿಂಗ್ ಇಂಗಳೆ

ಮೂಲತಃ ದುರ್ಗ (ಛತ್ತೀಸಗಡ)ದ ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಸನಾತನದ ರಾಮನಾಥಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೂ. ಚತ್ತರಸಿಂಗ್ ಇಂಗಳೆ (೯೨ ವರ್ಷಗಳು) ಇವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೯ ರಂದು ರಾತ್ರಿ ೮ ಗಂಟೆಗೆ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ನಂತರ ೩ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಯರು, ಮಗಳು, ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಹೀಗೆ ಪರಿವಾರವಿದೆ. ಸನಾತನ ಪರಿವಾರವು ಇಂಗಳೆ ಕುಟುಂಬದವರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ.

ಪೂ. ಚತ್ತರಸಿಂಗ್ ಇಂಗಳೆಯವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ

ಪೂ. ಚತ್ತರಸಿಂಗ್ ಇಂಗಳೆ ಅಜ್ಜನವರು ೨೦೦೧ ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ೧ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಸನಾತನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಛತ್ತೀಸಗಡ ರಾಜ್ಯದ ಸನಾತನದ ಪ್ರಸಾರಕಾರ್ಯವು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಪ್ರಸಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಬರುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆದರಾತಿಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಚಳಿ-ಬಿಸಿಲು ಏನಿದ್ದರೂ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಇತರ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.