ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಹತ್ತಿರ ಚೀನಾದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ !

ನವದೆಹಲಿ – ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಗಿರುವ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನವಾಜ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರಿಕರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಚೀನಿ ಸೈನಿಕರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲಾಗಮನಲ್ಲಿನ ಹಾದಿಗರಾ-ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಭಾರತೀಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೈನ್ಯದ ನೆಲೆಯಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಾಲಾಗಮ ಇದು ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಗೆ ತಾಗಿ ಇರುವ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ೪ ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗಡಿ ರೇಖೆಯ ಹತ್ತಿರ ಚೀನಾದ ಭಾಗದಿಂದ ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ, ಅದು ಚಿಂತೆಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ’, ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕೀಯ ನಿಲುವು

ಭಾರತ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯದ ಕುರಿತು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿದೆ ?