ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರ ಜನ್ಮದಿನ

ಆಷಾಢ ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ ೨೩.೭.೨೦೨೨