ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಜನ್ಮದಿನ

ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಸಪ್ತಮಿ (೧೫.೮.೨೦೨೧)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು