ಇಂದು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ೫೧೨ನೇ ಜಯಂತಿ

ಇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು