ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ

ಕೇರಳದ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ‘ಅರಾವಣಾ ಪಾಯಸಮ್’ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ತಯಾರಿಕೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ‘ಅಲ್ ಝಾಹಾ’ ಎಂದು ಅರಬ್ಬಿ ಹೆಸರು ನೀಡಿ ‘ಹಲಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ