‘ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್‌ ಡೇ’ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ತಪ್ಪು ಆಚರಣೆ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಸಾಹಿತ್ಯಲಭ್ಯ

ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ