ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ನುಂಹ (ಹರಿಯಾಣ)ನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಂದ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ : ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಓದಿರಿ –

  • ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ನುಂಹ (ಹರಿಯಾಣ)ನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಂದ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ : ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ
    Link – https://sanatanprabhat.org/kannada/94446.html