ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಹಿತ ೪ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಪ್ರಚಂಡ ಸರಕಾರವು ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಪರಿಣಾಮ !

ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಲಿಂಗಡೆನ್

ಕಾಠ್ಮಂಡು (ನೇಪಾಳ) – ನೇಪಾಳದ ಪುಷ್ಪ ಕಮಲ ದಹಲ ಪ್ರಚಂಡ ಇವರ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿನ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಲಿಂಗಡೆನ್ ಸಹಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಪಕ್ಷದ (ಆರ್.ಪಿ.ಪಿ.) ೪ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಚಂಡ ಸರಕಾರವು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷ ನೇಪಾಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೌಡೆಲ ಇವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿರುವರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆರ್.ಪಿ.ಪಿ. ಯ ಸಚಿವರು ಸರಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಚಿವರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಹಿಂಪಡೆದಿಲ್ಲ.