ಓಲೈಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶವನ್ನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ ಮತಾಂಧ ಮುಸಲ್ಮಾನರು !