ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂಬ ಭಾರತದ ಆರೋಪ ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ! -ಪಾಕಿಸ್ತಾನ