ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಂದ ಮಾಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರಕಾರ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ