ರಾಜಮಾತೆ ಜೀಜಾಬಾಯಿಯವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ! (ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ನವಮಿ (03.07.2021))