`ಎಕಾನಾಮಿಕ್ಸ ಟೈಮ್ಸ್’ ನಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರಕಾಶಿತ


ಈ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ಯಾರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಾಗಿರದೆ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. – ಸಂಪಾದಕರು

ನವದೆಹಲಿ : `ಎಕಾನಾಮಿಕ್ಸ ಟೈಮ್ಸ್’ ನ ಮೇ ೨೨ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ್ದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬಯಿನಲ್ಲಿರುವ `ಭಾಭಾ ಆಟಾಮಿಕ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ’ನ ಗುಮ್ಮಟದ ಆಕಾರದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು `ಶಿವಲಿಂಗ’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ `ಬಾಂಬ್ ಭೋಲೆನಾಥ್’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕೀಯ ನಿಲುವು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ !