ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವಾಲಯದ ರಥೋತ್ಸವವು ಕುರಾನ್ ಪಠಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು !