ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳೇ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ! – ಹಿಮಂತ್ ಬಿಸ್ವಾ ಸರಮಾ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಅಸ್ಸಾಂ