ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ಸರಕಾರಗಳ ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆಯ ಪ್ರತಿಫಲ !