ಪುರಂದರದಾಸರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ

ಪುರಂದರದಾಸರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ

ಪುಷ್ಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (೧೧.೨.೨೦೨೧)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು