ಹಿಂದೂಗಳ ಮತಾಂತರವಾಗುತ್ತಿರ ಬಗ್ಗೆ ೩೦ ಯುವಕರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ

ಚರ್ಚನ ಪ್ರಮುಖರ ಸಹಿತ ೬ ಜನರ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ

ಉತ್ತರಕಾಶಿ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ) – ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರೋಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೩೦ ಯುವಕರು `ಹೋಪ ಆಂಡ್ ಲೈಟ್’ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೪ ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ೬ ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಾಜರ್ ಕುರನೆಲಿಯುಸ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಪತ್ನಿ ಇವರ ಸಮಾವೇಶವಿದೆ. ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಯುವಕರು ವಿವಿಧ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಗುಂಪಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಿಯರು ಹೇಳಿದರು. (ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮತಾಂತರದ ಘಟನೆ ನಿರಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ! ಆದರೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾದರೇ, ಇದರ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಭಾಜಪ ಸರಕಾರ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ! – ಸಂಪಾದಕರು)

ಸಂಪಾದಕೀಯ ನಿಲುವು

  • ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ !
  • ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಶನರಿಗಳಿಂದ ಹಿಂದುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಜಗಜ್ಜಾಹಿರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಲಚ್ಚಸ್ಪದವಾಗಿದೆ !