ಹಿಂದೂಗಳ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹರ್ಷನ ಹತ್ಯೆ ! – ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ