यजमानांना सेवेतून मिळत असलेले लाभ पाहून स्वतःच्या राग आणि अपेक्षा या दोषांवर नियंत्रण मिळवता येणे

माझे यजमान श्री. अद्रियन अभ्यास करत नव्हते. याविषयी त्यांना विचारल्यावर एका जिज्ञासूला त्याच्या सेवेत साहाय्य हवे असल्याने मला सेवा करायची आहे, असे त्यांनी सांगितले.

भावसत्संगाच्या वेळी एस्.एस्.आर्.एफ्.च्या साधिका सौ. लवनिता डूर् यांना आलेल्या अनुभूती

 २९ जुलै ते ५ ऑगस्ट २०१७ या कालावधीत रामनाथी, गोवा येथील सनातनच्या आश्रमात चालू झालेल्या एस्.एस्.आर्.एफ्.च्या कार्यशाळेच्या निमित्ताने…

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now