सद्गुरु राजेंद्र शिंदे यांनी सांगितलेल्या नामजपादी उपायांनी आणि त्यांच्या सत्संगामुळे त्रास दूर होणे

१. सद्गुरु राजेंद्र शिंदे यांनी शारीरिक त्रासावर नामजपादी उपाय सांगतांना परात्पर गुरु डॉक्टरांना प्रार्थना होणे आणि निम्मा त्रास अल्प होऊन साधना करता येणे…

सद्गुरु राजेंद्र शिंदे यांनी भावपूर्ण प्रार्थना सांगितल्यावर आध्यात्मिक त्रास दूर होणे

‘काही दिवसांपासून माझ्या मनात निरर्थक विचारांचे प्रमाण वाढले होते आणि ‘छातीवर वजन ठेवले आहे’, असे जाणवत होते. या स्थितीत मला परात्पर गुरुमाऊलीचे स्मरण आणि श्रीकृष्णाचा नामजपही करता येत नव्हता. १३.५.२०१९ या दिवशी मी ध्यानमंदिरात नामजप करायला बसले होते; पण अनेक विचारांमुळे अस्वस्थ झाले होते. मी नामजप करता करता सारखी उठून बाहेर जात होते…