४.५.२०१८ ते ८.५.२०१८ या कालावधीत रामनाथी, गोवा येथील सनातनच्या आश्रमात परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या जन्मोत्सवानिमित्त झालेल्या यज्ञांच्या वेळी साधिकेला आलेल्या अनुभूती

१. ‘सद्गुरु (सौ.) अंजली गाडगीळ, सद्गुरु (सौ.) बिंदा सिंगबाळ आणि साधक-पुरोहित यज्ञात आहुती देत असतांना ‘अग्निदेव तिचा आनंदाने स्वीकार करत आहे’, असे मला जाणवले.

त्याच क्षणी ‘मीपण’ गुरुचरणी कायमचे विरले ।

धावत होतो एका मृगजळामागे । जसा भूतकाळ धावतो भविष्यामागे ॥ १ ॥

गुरुदेवा, प्रतिदिनच होते तुमची-माझी भेट ।

गुरुदेवा, प्रतिदिनच जाणवते मला । तुमचे अस्तित्व माझ्या मनात ।
तुमची जाणीव, मन भरून टाकणारी । आणि तरीही उरणारी ।

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांना आत्मनिवेदन करतांना स्फुरलेल्या कविता

नामसंकीर्तन साधन थोर । जाहले मन आनंदविभोर ॥ १ ॥
अहं-निर्मूलन प्रक्रियेचे सार । जाती विलयास स्वभावदोष आणि अहंकार ॥ २ ॥

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांना आत्मनिवेदन करतांना स्फुरलेल्या कविता

‘३.३.२०१८ या दिवशी मी परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांना आत्मनिवेदन करत होतो. त्य वेळी मी त्यांना सांगत होतो, ‘तुम्हीच माझ्या जीवनाचे आधार आहात. तुमच्या प्रतीची ही कृतज्ञता मला काव्यातून व्यक्त करायची इच्छा आहे. ‘मी ती कशी व्यक्त करू ?’, ते तुम्हीच मला शिकवा.’ त्या वेळी मला पुढील दोन कविता (भावपुष्पे) सुचल्या.

सजीव-निर्जीव घटकांतील चैतन्य घरोघरी पोहोचवून मानवाच्या उद्धाराचे कार्य करणारे परात्पर गुरु डॉ. आठवले !

‘हिंदु राष्ट्र निर्मितीच्या कार्यात परात्पर गुरु डॉक्टर सजीव किंवा निर्जीव यांना महत्त्व न देता त्यांच्यातील चैतन्याला महत्त्व देतात. एका साधकाला कार्य करायला मर्यादा आहेत. परात्पर गुरु डॉक्टरांच्या दृष्टीने सजीव आणि निर्जीव हे एकच आहेत.

स्वतःतील स्वभावदोष आणि अहं समूळ नष्ट करून गुरुमाऊलीचे लाडके बाळ होण्याची तळमळ असणार्‍या ६१ टक्के आध्यात्मिक पातळीच्या महर्लोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेल्या कु. करुणा मुळे (वय १३ वर्षे) हिने गुरुमाऊलीच्या चरणी केलेले पत्ररूपी आत्मनिवेदन !

परात्पर गुरुदेव, तुम्हीच मला हाताला धरून मोक्षापर्यंत नेत आहात. तुम्हीच माझे आई-बाबा आहात. तुम्हाला सर्वकाही ठाऊक आहे. माझ्यासारख्या मायेत अडकलेल्या या जिवाला तुम्हीच मायेपासून दूर करून आश्रमात आणलेत आणि माझी प्रगती करवून घेतलीत.

परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले विष्णुस्वरूप असल्याविषयी साधकाला मिळालेल्या पूर्वसूचना

‘वर्ष १९८५ मध्ये मी कार्यालयात ज्या मार्गावरून जात असे, त्या मार्गावर एका तसबिरींचे दुकान होते. त्या दुकानात एक शेषशायी विष्णूचे चित्र लावलेले होते. पुष्कळ दिवस ते मला आकर्षित करत होते.

ढवळी, फोंडा, गोवा येथील श्री. रामप्रसाद कुष्टे यांनी परात्पर गुरूंच्या चरणी अर्पण केलेली गुरुवंदना !

जया कारणे सनातन धर्म पुनर्स्थापित होत आहे ।
जयाने घेतला अवतार सनातन धर्म स्थापण्या ॥

रामनाथी येथील सनातनच्या आश्रमातील ५३ टक्के आध्यात्मिक स्तर असणारा बालसाधक कु. कृष्णा चौधरी (वय ११ वर्षे) याने दसर्‍यानिमित्त परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्याप्रती भेटपत्रातून व्यक्त केलेली कृतज्ञता !

ज्याप्रमाणे आपट्याच्या वृक्षावर सोन्याची उपमा मिळालेल्या पानांच्या सहवासात पाच पांडवांची शस्त्रे सुरक्षित होती, त्याचप्रमाणे हे दयाघना, या घनघोर आपत्काळात (आपण) आपल्या हृदयरूपी मंदिरातील चैतन्यरूपी वृक्षात सतत आनंद देण्यासाठी भावाच्या स्थितीत ठेवणारे ….

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now