साधकांनो, आपत्काळ चालू होत असल्याने साधनेद्वारे स्वतःतील चैतन्याचा जागर करा !

परात्पर गुरु डॉ. आठवलेे यांनी स्वतःच्या कृतीतून ‘प्रत्येक क्षण कसा जगायचा ?’, याची शिकवण दिलेली आहे. – (परात्पर गुरु) परशराम पांडे (महाराज), सनातन आश्रम, देवद, पनवेल.

साधकांनो, आपत्काळ चालू होत असल्याने साधनेद्वारे स्वतःतील चैतन्याचा जागर करा !

साधकांनो, प्रत्येक क्षणी परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांना अपेक्षित असा विचार ग्रहण करून कार्य करा !

साधकांनो, आपत्काळ चालू होत असल्याने साधनेद्वारे स्वतःतील चैतन्याचा जागर करा !

आपण चैतन्याचा जागर केल्यास आपल्यातील चैतन्यात वाढ होईल आणि पर्यायाने संपूर्ण विश्‍वातील रज-तमाचा नाश होईल. असे रज-तमाचा नाश झालेले विश्‍व, हेच चैतन्यमय सनातन धर्मराज्य असेल !

साधकांनो, आपत्काळ चालू होत असल्याने साधनेद्वारे स्वतःतील चैतन्याचा जागर करा !

संपूर्ण विश्‍वात केवळ मनुष्यातच नव्हे, तर संपूर्ण चराचरामध्ये ईश्‍वरी चैतन्य ठासून भरले आहे. ‘आपल्यातील चैतन्यामध्ये वृद्धी करणे’, हीच साधना आहे.

साधकांनो, आपत्काळ चालू होत असल्याने साधनेद्वारे स्वतःतील चैतन्याचा जागर करा !

आपण देवीचे तत्त्व जागृत होण्यासाठी तिचा जागर करतो. त्याचप्रमाणे आपल्यातील मीला विसरून, चैतन्याला समोर आणून, म्हणजेच सतत चैतन्याशी अनुसंधान ठेवून त्याचा जागर करा !

साधकांनो, चुका टाळण्यासाठी साधनेची खरी प्रक्रिया कृतीत आणा !

साधकांनो, परात्पर गुरु डॉ. आठवले म्हणजे भगवंताचा अंश आहे’, असे वाटले पाहिजे.

परात्पर गुरु’पदाला पोहोचलेल्या परात्पर गुरु पांडे महाराज यांच्याप्रती प.पू. दास महाराज यांनी व्यक्त केलेले मनोगत !

‘सामान्यतः प्रवृत्ती मार्गाने निवृत्ती मार्गाकडे जात असतांना हिंदु धर्माने प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम, दुसरा गृहस्थाश्रम, तिसरा संन्यासाश्रम आणि शेवटी वानप्रस्थाश्रम अशी मार्गक्रमणा सांगितली आहे.

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांनी आध्यात्मिक उपाय म्हणून देवतांची चित्रे कुंडलिनीचक्रांवर लावण्यासाठी सांगण्यामागील शास्त्र

आपण भगवंताची जी छायाचित्रे आपल्या विविध चक्रांवर लावतो, त्यांद्वारे आपल्यावर आध्यात्मिक उपाय होतात. त्यामुळे येणार्‍या संकटांपासून आपले संरक्षण होते.

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांनी आध्यात्मिक उपाय म्हणून देवतांची चित्रे कुंडलिनीचक्रांवर लावण्यासाठी सांगण्यामागील शास्त्र

२. कुंडलिनी शक्ती प्रथम सुप्त असते. साधनेद्वारे (गुरुकृपायोगाद्वारे) ती जागृत झाली, तरी ती सहस्रारचक्रापर्यंत वर जातांना मध्ये असलेल्या चक्रांतील अडथळ्यांमुळे तिची शक्ती आपल्याला उपभोगता येत नाही.

परात्पर गुरु पांडे महाराज यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी त्यांचे दैनिक सनातन प्रभातमधील छायाचित्र पाहिल्यावर आलेल्या अनुभूती

परात्पर गुरु पांडे महाराज यांच्या छायाचित्राकडे बघतांना संत भक्तराज महाराज आणि परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे दर्शन झालेे.


Multi Language |Offline reading | PDF