वरवर सेवा केल्याने होणारी साधनेची हानी टाळण्यासाठी दैनिक ‘सनातन प्रभात’ची सेवा करणार्‍या साधकांकडून संस्थापक-संपादक परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांनी करवून घेतलेले प्रयत्न !

प्रत्येक टप्प्यावर परिपूर्ण सेवा केल्यास फलनिष्पत्ती वाढून आध्यात्मिक उन्नती जलद होईल !

आध्यात्मिक पातळी न्यून झालेल्या साधकांनो, ‘निराश न होता आपण साधनेत कुठे न्यून पडलो ?’, याचा तत्त्वनिष्ठतेने अभ्यास करा आणि इतरांचे साहाय्य घेऊन साधनेचे नेमकेपणाने प्रयत्न करा !

अध्यात्मात तळमळीला ८० टक्के महत्त्व असल्याने साधनेचे प्रयत्न तळमळीने अन् चिकाटीने करावेत. माझी आध्यात्मिक पातळी वाढली नाही’, या नकारात्मक विचारांत न अडकता सकारात्मक राहून तळमळीने प्रयत्न करण्यातील आनंद घ्या !’

साधकांनो, स्वतःची तुलना ६० टक्के किंवा त्याहून अधिक आध्यात्मिक पातळी असलेल्या साधकांशी करून निराश होण्यापेक्षा त्या साधकांकडून शिकण्याचा प्रयत्न करा !

‘कार्य नव्हे, तर साधकांनी केलेले साधनेचे प्रयत्न त्यांच्या प्रगतीसाठी साहाय्यक ठरतात’, असे परात्पर गुरु डॉक्टरांनी सांगितले आहे. स्वतःची तुलना इतरांशी करून दुःखी होण्याऐवजी ‘आध्यात्मिक प्रगती झालेल्या साधकांमध्ये कोणते गुण आहेत ? हे समजून घ्या.

साधकांनो, ‘स्वतःची आध्यात्मिक पातळी वाढावी’, हीसुद्धा स्वेच्छाच असल्याने त्या विचारांत न अडकता ‘भाव’ आणि ‘तळमळ’ वाढवून साधनेतील आनंद घ्या !

‘माझी पातळी ६० टक्के व्हायला पाहिजे’, ही स्वेच्छा न्यून झाल्यावरच ‘देव ६० टक्के आध्यात्मिक पातळीपर्यंत नेतो’, याचा अनुभव बर्‍याच साधकांनी घेतलेला आहे.

श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ यांना भेटायला सूक्ष्मातून रामनाथी आश्रमात गेल्यावर साधिकेला आलेल्या अनुभूती

साधिका सूक्ष्मातून लहान मुलीप्रमाणे श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदाताईंच्या चरणांशी बसणे, त्यांनी साधिकेला उचलून मांडीवर घेणे, साधिकेचा भाव जागृत होणे.

साधकांनो, ‘भगवंताने घेतलेल्या साधनेच्या प्रत्येक कसोटीत उत्तीर्ण होणे’, हीच खरी आध्यात्मिक प्रगती आहे’, हे लक्षात घ्या !

६० टक्के आणि त्याहून अधिक आध्यात्मिक पातळी गाठणे आपल्या हातात नाही; मात्र प्रतिदिन निरपेक्षपणे आणि सातत्याने साधनेचे प्रयत्न करणे हे मात्र आपल्या हातात आहे. त्यामुळे तळमळीने प्रयत्न केल्यास गुरुकृपेने ६० टक्के आध्यात्मिक पातळी गाठता येईल, यात शंका नाही !’

रामनाथी, गोवा येथील सनातनच्या आश्रमात श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ सेवा करतात, त्या खोलीत पूजेसाठी गेल्यावर ६८ टक्के आध्यात्मिक पातळीचे डॉ. अजय जोशी यांना आलेल्या अनुभूती

श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ सेवा करतात, त्या खोलीत पूजेसाठी जातांना दार उघडल्यावर ‘विभूतीचा सुगंध दरवळत आहे’, असे मला जाणवले. शिवाच्या जागृत देवस्थानात विभूतीला जसा सुगंध येतो, तसा तो आल्हाददायक सुगंध होता.

वरवर सेवा केल्याने होणारी साधनेची हानी टाळण्यासाठी दैनिक ‘सनातन प्रभात’ची सेवा करणार्‍या साधकांकडून संस्थापक-संपादक परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांनी करवून घेतलेले प्रयत्न !

सेवेतील लहान-मोठ्या त्रुटींमुळे साधनेची हानी होते, हे लक्षात घेऊन चुकांविरहित…

श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिदा सिंगबाळ यांच्यातील दिव्यत्वाची माहिती देणारे आधुनिक वैज्ञानिक संशोधन आणि त्यांच्याविषयी देवीने दिलेले ज्ञान !

विद्याचौडेश्वरी देवीच्या आज्ञेवरून यांनी श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ यांच्या गळ्यात विष्णु (राम) तुळशीचा हार घातला. तेव्हा श्रीसत्‌शक्ति (सौ.) बिंदा सिंगबाळ यांना उद्देशून देवी म्हणाली, ‘‘तुम्ही आता साक्षात् गौरी स्वरूपात दिसत आहात.

आधुनिक वैद्य (डॉ.) नितीन कोठावळे (वय ५९ वर्षे) यांच्या आजारपणाच्या वेळी, त्यांच्या मृत्यूपूर्वी आणि मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीला जाणवलेली सूत्रे अन् आलेल्या अनुभूती

सनातनचे साधक आधुनिक वैद्य (डॉ.) नितीन कोठावळे यांच्या निधनानंतर त्यांच्याविषयी त्यांची पत्नी आधुनिक वैद्या (डॉ.) श्रीमती शिल्पा कोठावळे यांना जाणवलेली सूत्रे.