मुंबईला स्वच्छता सर्वेक्षणामध्ये ‘३ तारांकित’ शहरांच्या ऐवजी ‘२ तारांकित’ शहरांच्या पंक्तीत स्थान !

केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत अभियाना’तील स्वच्छता सर्वेक्षणामध्ये मुंबईला ३ तारांकित शहरांच्या ऐवजी २ तारांकित शहरांच्या पंक्तीत स्थान मिळाले आहे. मुंबई महापालिकेला हे केंद्रीय गृह आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने कळवले आहे.

‘स्वच्छ सर्वेक्षण – २०१९’वर एक दृष्टीक्षेप !

गेल्या ४ वर्षांपासून ‘स्वच्छ भारत अभियान’ अंतर्गत देशातील सर्वच नगरपरिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांचे केंद्रीय पथकाकडून सर्वेक्षण केले जात आहे. यंदा ५ व्या वर्षाचे असेच सर्वेक्षण ४ जानेवारी ते ३१ जानेवारी या कालावधीत पार पडत आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF