(म्हणे) ‘आर्थिक आरक्षणाचा निर्णय मनुस्मृति आणण्याचा प्रयत्न !’ – प्रकाश आंबेडकर, वंचित आघाडी

आर्थिक आरक्षण आणि ‘मनुस्मृति’ यांचा काही संबंध नसतांना ओढूनताणून त्याचा उल्लेख करून आंबेडकर यांच्यासारखेच जातीयवाद पसरवतात !