गायरान (गायींना चरण्यासाठीची) भूमी वाचवली, तर गायी आणि हिंदुत्व यांचे रक्षण होण्यासह अब्जावधी रुपयांचे घोटाळे थांबणे शक्य !

गायीसाठी अनुदान नको, तर गायराने मिळाली पाहिजेत. असे केले, तर गायी वाचतील, हिंदुत्वाचे रक्षण होईल अन् अब्जावधी रुपयांचे घोटाळेही होणार नाहीत.