गुरुदेव, जन्मोजन्मीच्या ऋणानुबंधनामुळे मिळे तुमचा आधार ।

श्रीकृष्णा, साधक घालती सतत तुम्हाला साद । अत्यंत भावपूर्ण आणि दिव्य मिळे प्रतिसाद ॥ १ ॥

विजयादशमी

करू प्रतिज्ञा, सुवर्णभूमी व्हावी भारतभूमीची । आज वाटूया सुवर्णासम पाने ही शमीची ॥
विजयोत्सवाचा महाभारती होता हा दिन । २०२३ वर्षी कलियुगी येऊ दे असाच विजयदिन ॥

ऐसा जोगवा, जोगवा मी मागीन ।

कलियुगी या धर्मस्थापना होईल । अधर्माचा नाश होता, विश्‍व पावन होईल ।
भूमीचा या भार उतरता, ज्ञानगंगा वाहेल । भक्तीचे ते बीज रूजेल, देवभूमी आनंदेल ।
शरणागतभावाने ‘कृपा’ मी मागीन । ऐसा जोगवा, जोगवा मी मागीन ॥

…यास्तव आता लवकरच ‘हिंदु राष्ट्र’ होईल स्थापन ।

आम्हा साधकांपेक्षा त्यांनाच साधकांच्या प्रगतीची घाई ।
आईसम प्रेम करणार्‍या अशा आमच्या सद्गुरु बिंदाताई ॥ १ ॥


Multi Language |Offline reading | PDF