Firhad Hakim : जे इस्लाममध्ये जन्मलेले नाहीत, ते दुर्दैवी असून त्यांना मुसलमान बनवून अल्लाला खुश करा ! – बंगालमधील मंत्री फिरहाद हकीम

सविस्तर वृत्त वाचा –

♦ Firhad Hakim : जे इस्लाममध्ये जन्मलेले नाहीत, ते दुर्दैवी असून त्यांना मुसलमान बनवून अल्लाला खुश करा ! – बंगालमधील मंत्री फिरहाद हकीम
https://sanatanprabhat.org/marathi/811975.html