Urinating In Temple Premises : अलीगड (उत्तरप्रदेश) येथे प्राचीन मंदिराच्या आवारात सोहिल आणि इरफान यांनी केली लघवी !

सविस्तर वृत्त वाचा – 

♦ Urinating In Temple Premises : अलीगड (उत्तरप्रदेश) येथे प्राचीन मंदिराच्या आवारात सोहिल आणि इरफान यांनी केली लघवी !
https://sanatanprabhat.org/marathi/809752.html