७५ वर्षानंतरही . . . अजूनही १००० नावे इस्लामी आक्रमकांचीच !

सविस्तर वृत्त वाचा –

विदेशी आक्रमकांनी शहरांना दिलेली नावे पालटा !
https://sanatanprabhat.org/marathi/653706.html