हिंदु नाव धारण करून हिंदूंना आणि देशाला फसवणारे धर्मांध मुसलमान !