जिथे तुम्हाला हिंदू आणि ज्यू दिसतील, त्यांना ठार मारा ! – पॅलेस्टाईन येथील मुसलमान विद्वान