निझामाबाद (तेलंगाणा) येथे जिहादी आतंकवादी संघटना ‘पी.एफ्.आय.’कडून कराटे प्रशिक्षणाच्या नावाखाली मुसलमानांना शस्त्रे चालवण्याचे प्रशिक्षण !