(म्हणे) ‘कन्हैयालाल यांच्या हत्येमागे पाकचा हात असल्याचा दावा, हा पाकची अपकीर्ती करण्याचा प्रयत्न !’