भारताच्या विरोधात जिहाद चालू करा ! – निधाल सियाम, इस्लामी विचारवंत