(म्हणे) ‘भगवान श्रीकृष्ण प्रतिदिन स्वप्नात येऊन सांगतो,‘उत्तरप्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष रामराज्य स्थापन करील !’