हिंदु माता-पित्यांनो, आपल्या पाल्यांना शाश्वत आणि शास्त्राधार असलेले सण साजरे करण्यास शिकवून देवांप्रति भाव निर्माण करा !