पाकला भारतापासून नव्हे, तर अंतर्गत धार्मिक कट्टरतावाद्यांपासून धोका !