समान नागरी कायद्यासाठी केंद्रशासनाने प्रयत्न करावेत ! – देहली उच्च न्यायालय