(म्हणे) ‘तबरेजच्या मुलाने सूड घेतला, तर ‘प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी असतो’, असे म्हणू नका !’


Multi Language |Offline reading | PDF