(म्हणे) ‘संघाच्या शाखेत महिलांना हाफ पॅन्टमध्ये पाहिले आहे का ?