(म्हणे) ‘गायीला मासिक पाळी आली असती, तर ‘सॅनिटरी पॅड’ जीएस्टीतून बाहेर असते !’

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now