काश्मीरमध्ये शहीद होणारे आतंकवादी हे आपल्या भावासारखेच आहेत ! – पीडीपीचे आमदार एजाज अहमद मीर