देवाला नमस्कार करण्याची योग्य पद्धत आणि त्यासंदर्भातील संशोधन

‘देवाला नमस्कार करण्याची योग्य पद्धत कोणती ?’ हे विज्ञानाद्वारे अभ्यासण्यासाठी एक चाचणी करण्यात आली. या चाचणीसाठी ‘पी.आय.पी. (पॉलीकॉन्ट्रास्ट इंटरफेरन्स फोटोग्राफी)’ तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात आला. या चाचणीतील निरीक्षणांचे विवेचन पुढे दिले आहे.

‘नारायणाच्या रूपाचे स्मरण केल्यास साधना वाढून संत होता येईल’, असे स्वतःच्या बहिणीला सांगणारे सनातनचे दुसरे बालसंत पू. वामन अनिरुद्ध राजंदेकर (वय ४ वर्षे) !

कु. श्रिया अनिरुद्ध राजंदेकर (वय ११ वर्षे, आध्यात्मिक पातळी ६६ टक्के) आणि सनातनचे दुसरे बालसंत पू. वामन अनिरुद्ध रांजदेकर या बहीण-भावंडामध्ये आध्यात्मिक स्तरावर झालेला संवाद !

सकारात्मकतेने पहाणारी आणि गुरुदेवांप्रती अपार भाव असणारी पुणे येथील ६७ टक्के आध्यात्मिक पातळीची कु. प्रार्थना महेश पाठक (वय ११ वर्षे) !

सकारात्मकतेने पहाणारी आणि गुरुदेवांप्रती अपार भाव असणारी कु. प्रार्थना महेश पाठक !

अधिवक्ता म्हणून काम करतांना सतत देवाच्या अनुसंधानात राहून सेवाभावाने काम केल्यावर साधिकेला आलेल्या अनुभूती !

अनेकदा आपण ‘कामातून साधनेसाठी वेळ मिळत नाही’, असे म्हणतो; परंतु तसे नसून ‘साधना म्हणून देवाच्या अनुसंधानात राहून कामे केल्यावर कामे कशी होतात ?’, हे मी प्रत्येक वेळी अनुभवले.